DEX-FAST - żel do higienicznej dezynfekcji rąk 5l Powiększ do pełnego rozmiaru

DEX-FAST - żel do higienicznej dezynfekcji rąk 5l

Gotowy do użycia żel przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym.

Substancja czynna: etanol (70g/100g).

Numer pozwolenia: na obrót produktem biobójczym 0207/TP/2020.

Więcej szczegółów

EX-DEX FAST 5L

Stan: dostępny

99,00 zł

Gotowy do użycia żel przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym.

Substancja czynna: etanol (70g/100g).

Numer pozwolenia: na obrót produktem biobójczym 0207/TP/2020.

Sposób użycia: nianieść na czystą, suchą, nieuszkodzoną skórę odpowiednią ilość żelu, potrzebną do zwilżenia całych dłoni (około 2-5 ml). Następnie wcierać produkt w dłonie przez 30 sekund. Nie spłukiwać. Produkt wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Zastosowanie: dezynfekcja skóry rąk.

Środki ostrożności: wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródel iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie Palić. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Pierwsza pomoc i skutki uboczne: w przypadku przedłużonego kontaktu z produktem możliwe zaczerwienienie i wysuszenie skóry. Ogólna wskazówka dotycząca pierwszej pomocy: skonsultować się z lekarzem w razie niepokojących objawów. W kontakcie ze skórą: produkt przeznaczony do dezynfekcji skóry. W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Po zarażeniu drogą oddechową: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój.

Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Data ważności: 3 lata od daty produkcji.

  • Pojemność 5l

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Napisz swoją recenzję

DEX-FAST - żel do higienicznej dezynfekcji rąk 5l

DEX-FAST - żel do higienicznej dezynfekcji rąk 5l

Gotowy do użycia żel przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym.

Substancja czynna: etanol (70g/100g).

Numer pozwolenia: na obrót produktem biobójczym 0207/TP/2020.

Napisz swoją recenzję